Polityka

Śląska UW: zdyscyplinować Marka Kempskiego

Śląska Unia Wolności liczy, że premier zdyscyplinuje wojewodę śląskiego Marka Kempskiego, aby nie dochodziło do takich “incydentów politycznych”, jak wniosek o odwołanie wicewojewody Andrzeja Gałażewskiego.

Śląska Unia Wolności liczy, że premier zdyscyplinuje wojewodę śląskiego Marka Kempskiego, aby nie dochodziło do takich “incydentów politycznych”, jak wniosek o odwołanie wicewojewody Andrzeja Gałażewskiego.

We wtorek w Katowicach zebrał się zarząd śląskiej UW, aby zająć stanowisko wobec złożonego w piątek do premiera wniosku Kempskiego o odwołanie rekomendowanego przez UW wicewojewody. Unici grozili w piątek, że rozważą wyjście z koalicji z AWS w woj. śląskim. Nie podjęto jednak takiej decyzji.

W wydanym we wtorek wieczorem oświadczeniu śląska UW napisała m.in., że podejmowane przez Kempskiego “spektakularne, a zarazem nie oparte na polskim prawie działania, jak w przypadku narkomanów, prostytucji czy telefonicznego donosicielstwa, obliczone są na zyskanie taniej popularności, a nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów społeczeństwa woj. śląskiego”. Według UW, “takie postępowanie, oparte na kłamstwie i demagogii, nie przystoi reprezentantowi rządu RP”.

W piątek Kempski złożył wniosek o odwołanie Gałażewskiego, zarzucając mu brak szybkiej decyzji o interwencji w czasie niedawnych górniczych blokad torów oraz niestosowne komentarze. Wicewojewoda mówił wówczas, że sprawa jest skomplikowana “technicznie i politycznie”, ponieważ protestująca na torach “Solidarność” współtworzy rządzącą koalicję.

Zarząd śląskiej UW uznał we wtorek, że Gałażewski działał zgodnie z prawem i przy ścisłej współpracy z rządem doprowadził do bezkrwawego zakończenia blokad. “Kategorycznie sprzeciwiamy się, i teraz, i w przyszłości, podejmowaniu pochopnych decyzji bez wykorzystania wszystkich możliwości pokojowego rozwiązania protestów robotników” – napisał zarząd UW w oświadczeniu.

Unia domaga się od wojewody Kempskiego “podania do publicznej wiadomości rzeczywistych – tylko jemu znanych – powodów złożenia wniosku o odwołanie Andrzeja Gałażewskiego”. UW jest przekonana, że premier odrzuci bezpodstawny, zdaniem Unitów, wniosek. We wtorek wieczorem PAP nie udało się skontaktować z wojewodą Kempskim.

Wniosek o odwołanie Gałażewskiego poparł w przysłanym PAP oświadczeniu śląski okręg Unii Polityki Realnej. Według UPR, “brak działania nieudolnych przedstawicieli administracji powinien zostać ukarany usunięciem ze stanowiska”. Zdaniem UPR, reprezentanci administracji rządowej “mimo obowiązku utrzymania porządku publicznego nie uczynili nic, aby tory kolejowe były wolne od blokad”.

A to już wiesz?  Design Friendly - Mishu Design

Górnicza “S” blokowała węzły kolejowe w Łazach k. Zawiercia i Tarnowskich Górach przez blisko 30 godzin, od rana 21 października. Drugiego dnia blokady protestującym zagrożono interwencją policji, ta jednak nie pojawiła się. Od nocy z 21 na 22 października trwały rozmowy. Doprowadziły one do zawarcia wstępnego porozumienia, po którym górnicy zeszli z torów. Rząd zobowiązał się m.in., że tempo restrukturyzacji górnictwa będzie dostosowane do możliwości budżetu państwa.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy