Europa Polityka Społeczeństwo Statystyki

Europejczycy obawiają się Iranu – wyniki sondażu European Trusted Brands 2007

Prawie 70% Europejczyków uważa, że Iran stanowi zagrożenie dla światowego pokoju. Największe obawy wyrażają w tej kwestii Holendrzy. O tym, że za czasów prezydenta Putina

Prawie 70% Europejczyków uważa, że Iran stanowi zagrożenie dla światowego pokoju. Największe obawy wyrażają w tej kwestii Holendrzy.

O tym, że za czasów prezydenta Putina Rosja rozwija się we właściwym kierunku, przekonanych jest 75% obywateli tego kraju. Takie wnioski płyną z najnowszej edycji badania European Trusted Brands, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Reader’s Digest.

ran ian irn ira aran bran cran

W tegorocznej edycji badania European Trusted Brands oprócz tematów marketingowych poruszono również zagadnienia społeczne i polityczne. Respondentów z 15 europejskich krajów zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi wydarzeń mających wpływ na losy świata.

Największe obawy wśród ankietowanych Europejczyków budzi Iran – postrzegany jako zagrożenie dla światowego pokoju. Obawy takie wyraża niemal 70% badanych, szczególnie Holendrzy. Sytuacja wokół Iranu budzi również niepokój wielu Polaków. Aż 75% polskich respondentów uważa, że Iran stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie.

Przeciętny Europejczyk jest przeświadczony, że w przyszłości Europa będzie odgrywać rolę światowego przywódcy – uważa tak prawie 60% badanych. Największe przekonanie w tej kwestii wyrażają Rumuni – aż 74% badanych. Takiego zdania jest również co drugi badany Polak.

Europejczycy nie wierzą jednak, aby ich kraje odgrywały w przyszłości rolę lidera na świecie – takiego zdania jest jedynie 27% respondentów. Najmniej w swój kraj jako ewentualnego lidera wierzą Węgrzy i Portugalczycy. Wyjątkiem są Rosjanie – bardziej wierzą w przyszłą potęgę własnego kraju (64% wskazań) niż Europy (50% wskazań).

Europejczycy są również przekonani, że ich kraj w wystarczającym stopniu stara się likwidować nędzę w słabo rozwiniętych państwach. Pogląd ten podziela blisko 60% badanych, głównie są to Holendrzy. Wśród badanych Polaków tylko co trzeci respondent zgadza się z tą opinią. (Jest to wskaźnik niższy niemal o połowę w porównaniu ze średnią europejską).

A to już wiesz?  Power Price chce rozwijać branżowe grupy zakupowe

Co drugi badany Europejczyk jest przekonany, że Rosja pod rządami prezydenta Władimira Putina rozwija się we właściwym kierunku. Spośród wszystkich Europejczyków taki pogląd najczęściej wyrażają Rosjanie – 75% badanych. Podobnego przekonania nie mają natomiast Polacy. O właściwym biegu spraw w Rosji za czasów prezydentury Putina przeświadczonych jest zaledwie 21% polskich respondentów.

Niemal połowa badanych przedstawicieli krajów europejskich uważa, że stosunki ich kraju ze Stanami Zjednoczonymi są obecnie lepsze niż na początku wojny z terroryzmem. Sądzi tak również co drugi badany Polak. Najbardziej są o tym przekonani Rumuni, najmniej zaś Hiszpanie.

Prawie 40% Europejczyków zgadza się również z poglądem, że ich kraj wystarczająco walczy z globalnym ociepleniem. Najczęściej zgadzają się z tym poglądem Holendrzy, najrzadziej Polacy i Portugalczycy.

European Trusted Brands to największe i najszerzej zakrojone badanie konsumenckie przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Badanie to jest jedynym w Europie, które oprócz tematyki marketingowej bada również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka. Głównym celem badania jest wskazanie poziomu zaufania konsumentów do poszczególnych dziedzin życia społecznego, począwszy od zaufania do grup zawodowych aż po marki.

European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. i od tamtej pory jest ono co roku kontynuowane w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna edycja została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2006 r. w 15 krajach europejskich, łącznie z Rosją. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów. W tegorocznej edycji przeanalizowano łącznie 24 213 ankiet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy