Sondaż WP: cztery partie w Sejmie

W Sejmie znalazłyby się tylko cztery główne partie – wynika z sondażu Wirtualnej Polski.

Co dwa tygodnie Wirtualna Polska prezentuje na swych stronach wyniki badań preferencji politycznych Polaków, realizowanych na zlecenie WP przez renomowaną firmę badawczą Gemius S.A. Na stronach serwisu sondaz.wp.pl cyklicznie przedstawiane są opinie wyborców ogółem oraz wyborców-internautów.
Ostatni sondaż, przeprowadzony 1 grudnia, wykazał, że najwyższym poparciem Polaków cieszy się obecnie PO z 34 punktami procentowymi (spadek z 38% – badanie realizowane 17 listopada).

sala-konferencja-250.jpg

Na drugiej pozycji uplasował się PiS – 27% (spadek o 1 punkt procentowy). W Sejmie znalazłyby się również Samoobrona (6%) oraz SLD (5%). Badanie przeprowadzono jeszcze przed wybuchem tzw. afery „seks za pracę w Samoobronie”. Kolejny sondaż, którego wyniki zostaną opublikowane już 15 grudnia, wykaże zapewne, czy sprawa ta będzie miała wpływ na notowania Samoobrony.

Inaczej kształtują się preferencje polityczne internautów. Aż 40% z nich popiera PO, podczas gdy PiS – 16%. Dobry wynik zanotowało SLD – poparcie dziesięcioprocentowe. W Sejmie internautów zasiadłyby tylko te trzy partie.

Działalność rządu dobrze ocenia jedna czwarta Polaków. Złe zdanie o pracy gabinetu ma 63% ankietowanych, tym samym odsetek osób niezadowolonych z działalności rządu nie zmienił się od ostatniego badania. Internauci są bardziej krytyczni. Negatywną opinię o pracy rządu ma 74% z nich. Przeciwnego zdania jest 17%.

Biorąc pod uwagę ocenę pracy premiera Jarosława Kaczyńskiego odsetek ocen pozytywnych zwiększył się aż o 12% w porównaniu z badaniem z 17 listopada. Mimo to, wśród wyborców ogółem, w dalszym ciągu opinie negatywne o pracy premiera (52%) przeważają nad pozytywnymi (32%). W społeczności Internautów działalność Jarosława Kaczyńskiego oceniana jest jeszcze krytyczniej: źle postrzega ją 67% internautów; dobrze tylko 19%.

Prezydent

Odsetek Polaków zadowolonych z pracy Prezydenta wzrósł z 41% do 45%. Liczba osób niezadowolonych z głowy państwa wyniosła 43% (spadek o 7 punktów procentowych, z 50%). Przez internautów Prezydent oceniany jest gorzej – zdanie negatywne ma 64% badanych. Dobrze ocenia Prezydenta 23% ankietowanych internautów.

Sejm

Z prac Sejmu RP zadowolonych jest 15% przebadanych Polaków. Działalność tego gremium źle ocenia natomiast 69% z nich. Odsetek osób niezadowolonych zmniejszył się o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej edycji badania. Wyrobionej opinii na temat pracy Sejmu nie ma 16% ankietowanych. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 13% internautów, negatywnie – 75%.

Sondaż został przeprowadzony 1 grudnia. Badanie realizowane jest co dwa tygodnie. Realizacja badania, na podstawie którego prezentowane są wyniki dla populacji Internautów odbywa się w Internecie. Sondaż dla wyborców-ogółem został przeprowadzony przez telefon metodą CATI. Próba dotyczy dorosłych, czyli badanych w wieku 18+.

Related posts

Top