Korupcja w Polsce

Korupcja w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i obejmuje wiele dziedzin życia publicznego; za brak polityki antykorupcyjnej odpowiada m.in. rząd – wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Społeczeństwa Otwartego.

W ramach programu monitoringu akcesji do Unii Europejskiej Instytut Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute) opracował raporty dotyczące korupcji i polityki antykorupcyjnej w krajach kandydujących do wspólnoty.

Raport dotyczący Polski przedstawiono w poniedziałek na spotkaniu “Korupcja i polityka antykorupcyjna”, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację im. Stefana Batorego.

Z publikacji wynika, że zjawisko korupcji jest u nas powszechne, a przeciwdziałanie jej – upolitycznione. Jak wyjaśnił współautor raportu prof. Jacek Kurczewski, sposób zwalczania korupcji w Polsce zmienia się wraz ze zmianą ekipy rządzącej, dlatego polityka antykorupcyjna nie ma u nas charakteru ciągłego i nie do końca jest skuteczna.

Z raportu wynika, że główne obszary korupcji w Polsce to: działalność agencji i funduszy, administracji państwowej i samorządowej, sądów, a także banków, służby zdrowia i zamówień publicznych. Według autorów raportu, na poziom korupcji może wpływać także upolitycznienie mediów publicznych i wielu służb publicznych, m.in. policji, celników, kontroli skarbowej.

W raportach OSI negatywnie została oceniona także sama Unia Europejska – za to, że nie ma systemu prawnego potrzebnego do zwalczania korupcji. Według przedstawiciela OSI Quentina Reeda, po wejściu krajów kandydujących wspólnotę zaleje fala korupcji, a Unia nie będzie miała skutecznego sposobu na zwalczenie tego zjawiska.

“Ten raport jest lekko spóźniony w stosunku do polskiej rzeczywistości. Od tego czasu skala zjawiska pewnie się nie zmieniła, ale aktywność rządu jest znacznie większa. Od września mamy strategię antykorupcyjną i szereg postulatów zawartych w tym raporcie albo już jest realizowana, albo jest w najbliższych planach rządu” – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik (raport został opracowany w maju-czerwcu tego roku).

Przypomniał, że we wrześniu rząd przyjął strategię antykorupcyjną, a wiele innych projektów ustaw antykorupcyjnych jest obecnie w pracach legislacyjnych.

hastagi na stronie:

#korupcja w polsce 2011 #korupcja 2011 #korupcja statystyki #korupcja w polsce #skala korupcji w polsce #oceń skale korupcji w polsce #kody payback allegro luty 2012

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top