Mirosław Bieliński nowym prezesem ENERGI

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu ENERGA S.A. przeprowadzone stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza I kadencji w nowym składzie osobowym na swoim pierwszym, dwudniowym posiedzeniu przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 15 kandydatami i dokonała oceny ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu ENERGA S.A.

Uchwałą Nr 11/I/2008 z dnia 9.02.2008 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Bielińskiego do Zarządu spółki ENERGA S.A., powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Mirosław Bieliński jest osobą o bogatym doświadczeniu w restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym z branży energetycznej, jak i w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz zespołami ludzi.

Pan Mirosław Bieliński jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium podyplomowego finansów i rachunkowości UG. Ukończył liczne kursy i szkolenia, także za granicą. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu TPS Sp. z o.o. (Otwarta Przestrzeń i działalność doradcza) oraz Prezesa MP59 Sp.z o.o.(spółka celowa projektu Otwarta Przestrzeń). Wcześniej m.in. Prezes Pharmag SA Gdańsk, członek Zarządu Ratusz Sp. z o.o., partner w firmie Doradca Consultants Ltd. Gdynia, dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych w Hestia Consultants S.C. Sopot.

Przewodniczył i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek. Brał udział m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu Programu Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych na zlecenie Ministra Skarbu Państwa. Jest autorem wielu analiz, raportów i koncepcji dla największych przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. dla KE ENERGA SA, PGNiG SA, ABB, Rafineria Gdańska SA, Nafta Polska). Przygotowywał wiele projektów prywatyzacyjnych i prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych oraz z zakresu doradztwa strategicznego i finansowo-ekonomicznego. Jako doradca pracował dla ponad 50 klientów, w tym największych polskich firm i instytucji. Certyfikowany Doradca w Zakresie Zarządzania, członek-założyciel Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.

Related posts

Top