Grupa PEKAES w I kwartale 2011 r

Grupa PEKAES w I kwartale 2011 r. w zakresie działalności podstawowej wygenerowała przychody na poziomie 141,6 mln PLN – o 16,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. Z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wzrost skonsolidowanych przychodów wyniósł 73,9% w stosunku do 1Q 2010. Miniony kwartał jest równocześnie 13. kwartałem z rzędu, w którym Spółka konsekwentnie powiększa swoje przychody.
W okresie 1Q 2009 do 1Q 2011 Spółka zwiększyła skonsolidowane przychody o 96,2 %.

W I kwartale 2011 r. Grupa PEKAES kontynuowała realizację zapowiedzianej w ubiegłym roku strategii – skupiła się na działalności podstawowej, wyzbywając się aktywów nieistotnych z punktu widzenia tej działalności. Dzięki sprzedaży nieruchomości „Grzybowska” i „Siedmiogrodzka”, przychody Grupy wzrosły na koniec marca 2011 r. do 211,3 mln PLN. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych skonsolidowane przychody Grupy w I kwartale 2011 r. wyniosły 141,6 mln PLN w stosunku do 121,5 mln PLN w I kw. 2010 r, co oznacza wzrost o 16,5%.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 52,0 mln PLN. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Grupa osiągnęła stratę operacyjną na poziomie 4,6 mln PLN.
Wysokie koszty transportu oraz utrzymująca się na rynku dominacja przewoźników ograniczyły Spółce możliwość większej poprawy wyniku netto i EBIT w stosunku do 1Q 2010.

– Wzrost kosztów działalności, w tym wzrost cen paliw, ograniczył możliwość większej poprawy wyniku netto i EBIT w stosunku do I kw. 2010 roku. Warto pamiętać, iż branża TSL charakteryzuje się sezonowością, w której pierwszy kwartał jest zawsze słabszy niż kolejne w roku. Wypracowaliśmy jednak satysfakcjonujący wzrost przychodów. Na przełomie roku podjęliśmy dodatkowe, kosztowne działania zmierzające do znaczącej poprawy terminowości dostaw przesyłek (obecnie powyżej 96%) oraz przygotowujących krajową sieć dystrybucji do szczytu wolumenowego w III i IV kwartale. Nakłady z tym związane miały znaczący wpływ na poziom wyniku netto i EBIT Grupy PEKAES – tłumaczy Jacek Machocki , prezes zarządu Grupy PEKAES.

W I kwartale tego roku wdrożyliśmy również nowy moduł raportowania i planowania zarządczego, dający niezbędną wiedzę na temat parametrów operacyjnych poszczególnych produktów. Dzięki tym działaniom zwiększy się efektywność naszych usług. Jesteśmy przekonani, że wkrótce przełoży się ona na wynik finansowy Spółki – dodał Jacek Machocki.

W minionym kwartale Grupa PEKAES rozpoczęła proces audytu ofert i portfela Klientów pod kątem rentowności oraz wprowadziła nowy system motywacyjny, dostosowany do nowych celów sprzedażowych firmy. Dzięki działaniom ukierunkowanym na poprawę efektywności PEKAES zwiększył potencjał krajowej sieci drobnicowej o ponad 70% przy jednoczesnej, znacznej poprawie terminowości dostaw.

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Kuczkowska
Euro RSCG Sensors
mail: [email protected]

PEKAES – nowoczesny polski operator logistyczny o europejskim zasięgu, jedyna spółka sektora TSL notowana na GPW, dysponująca jedną z trzech najefektywniejszych w Polsce sieci terminali dystrybucyjnych, pracująca na opinię lidera w dystrybucji przesyłek drobnicowych. Znana na międzynarodowym rynku marka, identyfikowana przez lata z transportem całopojazdowym, realizowanym żółtymi ciężarówkami.
Wśród akcjonariuszy są wiodące polskie fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe, takie jak Pioneer, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING oraz największy polski inwestor prywatny Kulczyk Holding S.A.
W badaniu Premium Brand 2010 PEKAES otrzymał tytuł Spółki Wysokiej Reputacji.

hastagi na stronie:

#Tajemnicze kody Orange czerwiec #tajne kody orange czerwiec #tajemnicze kody orange na czerwiec #kody orange na czerwiec #darmowe kody do orange na czerwiec #tajne kody do orange czerwiec #darmowe kody orange na czerwiec #Aktualne kody orange #tajemnicze kody czerwiec #nowe kody orange czerwiec

Related posts

Top