Lighthouse Consultants wspiera bociany

Na początku roku agencja Lighthouse Consultants rozpoczęła współpracę z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

W ramach współpracy LH-C doradza PTOP przy promocji stowarzyszenia zarówno w mediach jak również wśród potencjalnych sponsorów, wolontariuszy i miłośników ptaków. Ponadto, LH-C wspiera PTOP przy opracowaniu strategii komunikacji zewnętrznej, w tym media relations oraz pozyskiwaniu sponsorów dla licznych projektów inicjowanych przez stowarzyszenie.

Żyje się jak dawniej, twierdzą internauci

Agencja współpracuje ze stowarzyszeniem na zasadach non-profit, w ramach zaangażowania społecznego firmy.

Lighthouse Consultants jest firmą doradczą specjalizującą się w zarządzaniu reputacją. Wśród kluczowych obszarów kompetencji firmy są: PR korporacyjny, zarządzanie kryzysowe oraz szkolenia medialne. Konsultanci Lighthouse Consultants posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów branży finansowej, deweloperskiej, telekomunikacyjnej czy medialnej.Do klientów firmy należą: GMAC Bank, Provident Polska, Magnus Group, TriGranit Development Polska, Kulczyk Holding, Atlas Estates, Telekomunikacja Polska, Orange, Forbes, Newsweek, Dziennik, TVP, MOL, Storck, Dr. Oetker, Kancelaria bnt, Novo Nordisk oraz Medicover.Lighthouse Consultants jest członkiem sieci firm doradczych Regester Larkin International Network, która specjalizuje się w issue & crisis management.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od ponad 20-lat działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski. Tworzy, poprzez wykup prywatnych gruntów społeczne ostoje ptaków, prowadzi programy ochrony ptasich siedlisk oraz poszczególnych gatunków, organizuje akcje edukacyjne. Doświadczenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wskazują, że ochrona przyrody jest ściśle związana z ochroną wartości kulturowych, szeroko rozumianego dziedzictwa przodków. Jego działalność obejmuje m. in. wspieranie Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie koło Tykocina – największego skupiska bocianów w Polsce i prawdopodobnie w całej środkowej Europie. Od 2004 roku w Pentowie działa, prezentująca unikalne zdjęcia ptaków Galeria Bociania. Miejsce odwiedzane jest każdego roku przez ok. 10 tys. osób.

Related posts

Top