Walka z alkoholizmem za opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

300 tysięcy zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczy w tym roku burmistrz Swarzędza pod Poznaniem. Pieniądze będą pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizacją programu zajmie się swarzędzki Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) prowadząc terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych od alkoholu. OPS zamierza zapewnić rodzinom alkoholików pomoc psychospołeczną, prawną i materialną. Z ośrodkiem współpracować będą przedstawiciele szkół, kuratorium, służby zdrowia i policji.

Miasto i gminę Swarzędz zamieszkuje 36 tys. ludzi. Problem uzależnienia od alkoholu formalnie dotyczy ok. 100 osób w wieku od 27 do 70 lat, które są zarejestrowane przez OPS i w stosunku do których złożono wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Działania podejmowane przez gminę w 2000 roku będą – zdaniem burmistrza Swarzędza Jacka Szymczaka – koncentrować się na zmniejszaniu ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, ograniczaniu śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych, a także „promowaniu postaw społecznych istotnych dla szeroko rozumianej profilaktyki”.

Finansowanie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu jest zgodne z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

hastagi na stronie:

#alkoholizm w polsce statystyki 2010 #alkoholizm dane statystyczne 2010 #alkoholizm statystyki 2010 #alkoholizm w polsce 2011 #alkoholizm w polsce statystyki 2011 #alkoholizm dane statystyczne #alkoholizm statystyki 2011 #alkoholizm w polsce wykres #uzależnienia statystyki 2010

Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top