Europa

polityczna złożoność ewoluuje małymi krokami

Badania naukowe wskazują, iż polityczna złożoność ewoluuje małymi krokami [Data: 2010-10-15] Ilustracja do artykulu Polityczna złożoność w społeczeństwie ewoluuje w małych, kumulujących się postępach według

Badania naukowe wskazują, iż polityczna złożoność ewoluuje małymi krokami

[Data: 2010-10-15]
Ilustracja do artykulu

Polityczna złożoność w społeczeństwie ewoluuje w małych, kumulujących się postępach według wyników nowych badań unijnych, które zostały opublikowane w czasopiśmie Nature. Naukowcy, których prace zostały wyróżnione na okładce czasopisma, wyciągnęli swoje wnioski korzystając z metod zwykle stosowanych w badaniach z dziedziny ewolucji biologicznej.

Źródłem unijnego wsparcia dla prac, w których wzięli udział naukowcy z Japonii, Nowej Zelandii i Wlk. Brytanii, był projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) pt. CULTRWORLD (Ewolucja norm kulturowych w świecie rzeczywistym), dofinansowany na kwotę 1,8 mln EUR.

“Powszechny, historyczny schemat zwiększającej się złożoności politycznej, od małych grup związanych ze sobą osób po duże społeczności, obserwuje się na całym świecie od zakończenia ostatniej epoki lodowcowej” – zauważa profesor Russell Gray z Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii, jeden z autorów artykułu.

“Toczy się zakrojona na szeroką skalę debata, czy dzieje się to w toku małych i kumulujących się kroków, od plemion przez naczelnictwo po państwa, czy też w następstwie większych, niesekwencyjnych skoków. Rola spadków złożoności w ogólnym schemacie również jest niejasna.”

Jednakże do tej pory brakowało tego, co naukowcy opisują jako “wnikliwe, ilościowe” testy, badające, która teoria najlepiej odzwierciedla rzeczywistość.

Biologowie od dawna wykorzystują dane genetyczne do opracowywania drzew filogenetycznych. Niedawno lingwiści odkryli, że porównując podstawowe słownictwo różnych języków można opracować drzewa, które rzucą światło na historię populacji.

“Mapowanie danych na temat charakterystycznych cech społeczności na czubki tych drzew umożliwia nam wykorzystanie komparatywnych metod filogenetycznych do wnioskowania o tym, jak społeczności wyglądały w przeszłości i jak się zmieniły na przestrzeni czasu” – napisali naukowcy.

“W ramach tych badań przeprowadzamy statystyczną ocenę konkurujących modeli ewolucji politycznej na podstawie danych ze społeczeństw posługujących się językami austronezyjskimi z Azji i Pacyfiku oraz wysp Południowo-Wschodniej Azji.”

A to już wiesz?  Nieoczekiwana zmiana miejsc

Łącznie zespół przeanalizował 6 modeli ewolucji politycznej w 84 społeczeństwach. Badany materiał obejmował modele oparte na teoriach tradycyjnych, w których złożoność polityczna zmienia się małymi krokami oraz modele dopuszczające duże, niesekwencyjne skoki.

Model, który najlepiej pasuje do danych to taki, w którym złożoność polityczna zwiększa się i zmniejsza w seriach małych kroków. “Nasze wyniki wskazują, że ewolucja polityczna może jedynie postępować w kierunku wzrostu złożoności” – zauważają naukowcy. “Może to wynikać z takich czynników jak wykształcona psychologia społeczna przystosowana do życia w małych grupach, trudność w reorganizacji istniejących instytucji, polegających na koordynowaniu dużej liczby osób czy konieczności tworzenia innych instytucji zanim bardziej hierarchiczne organizacje zyskają stabilność.”

Zdaniem zespołu odkrycia są również zgodne z ideą, że rozwój bardziej zhierarchizowanych form organizacji politycznej pojawia się kiedy następuje połączenie mniejszych, istniejących wcześniej jednostek. Na przykład na początku XIX w. na Hawajach państwa powstały, kiedy jedno złożone naczelnictwo podbiło sąsiednie.

Co ciekawe inny model, który dobrze pasuje do danych to taki, w którym wzrost złożoności jest zawsze niewielki, ale jej spadek może być znaczny. Innymi słowy złożoność może spadać o kilka stopni za jednym krokiem.

“Tak może się stać, jeżeli małe, peryferyjne grupy uwolnią się spod kontroli scentralizowanego państwa czy złożonego naczelnictwa, aby założyć nowe społeczności z mniejszą liczbą szczebli politycznej organizacji albo w wyniku szybkiego, zakrojonego na szerszą skalę upadku społecznego i rozpadu instytucji politycznych” – przypuszczają naukowcy.

Jak podsumowują: “Mimo wielu przypadkowych ścieżek w historii człowieka, istnieje regularność w ewolucji kulturowej, którą można wykryć za pomocą obliczeniowych metod filogenetycznych.”

Więcej informacji:

Nature:
http://www.nature.com/nature

Uniwersytet Auckland:
http://www.auckland.ac.nz

ERBN:
http://erc.europa.eu/

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Uniwersytet Auckland Nature
Referencje dokumentu: Currie, T. M., et al. (2010) Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific. Nature 467: 801-804. DOI: 10.1038/nature09461.
Indeks tematyczny: Aspekty spoleczne; Badania Naukowe; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Koordynacja, wspólpraca

A to już wiesz?  Headlines nominowana do nagrody SABRE AWARDS

RCN: 32658

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=32658

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy