Firmy

Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę z TUI

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła współpracę z międzynarodowym koncernem turystycznym TUI. W ramach kooperacji, Uczelnia wdroży unikalny program Tourism and Travel Management na kierunku zarządzanie. Wspólny projekt

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła współpracę z międzynarodowym koncernem

turystycznym TUI. W ramach kooperacji, Uczelnia wdroży unikalny program

Tourism and Travel Management na kierunku zarządzanie. Wspólny projekt

jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę

menedżerską w szeroko rozumianej branży turystycznej.

Koncepcja kierunku Tourism and Travel Management opierać się będzie na połączeniu

anglosaskich standardów nauczania funkcjonujących na Uczelni Łazarskiego, z praktyką

i doświadczeniem ekspertów TUI. Przedstawiciele ścisłej kadry zarządzającej koncernu

są odpowiedzialni za merytoryczne przygotowanie programu. Czołowi praktycy TUI będą

prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie autorskich wykładów, ćwiczeń oraz case studies,

które pomogą wdrożyć studentów w realne sytuacje biznesowe. Unikalność programu polega

na praktykach i stażach, które studenci będą odbywać w biurach TUI oraz jego destynacjach

w kraju i zagranicą. Pozwoli to na doskonałe poznanie specyfiki funkcjonowania branży

turystycznej oraz zasad zarządzania w międzynarodowej organizacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się nawiązać współpracę z TUI. Dzięki

temu, nasze studia umożliwiają nie tylko kompleksowe poznanie zasad funkcjonowania

branży turystycznej, ale również zdobycie bezcennych, pierwszych kontaktów z przyszłymi

pracodawcami – mówi Juliusz Madej, Prezydent Uczelni Łazarskiego – Jestem też

przekonany, że absolwenci tej innowacyjnej specjalności, wyposażeni w praktyczną wiedzę

i konkretne umiejętności, będą bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla firm i instytucji

związanych z branżą turystyczną.

Tourism and Travel Management jest trzyletnim programem licencjackim, prowadzonym w

języku polskim i angielskim. Program specjalności obejmuje takie zagadnienia jak: turystyka

biznesowa i kongresowa, strategie marketingowe i planowanie, zintegrowane zarządzanie

usługami, finansowanie projektów turystycznych, przepisy w turystyce i planowanie,

sprzedaż i dystrybucja w turystyce, zarządzanie turystyką, e-commerce, zarządzanie

­

projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i dystrybucja w turystyce i podróżach,

zachowania konsumentów, kompetencje międzykulturowe czy umiejętności menedżerskie.

Propozycja współpracy przy tworzeniu programu ze strony Uczelni Łazarskiego trafiła do

A to już wiesz?  Nowak-Jeziorański:wywiad polski współautorem zwycięstwa aliantów

nas w okresie, kiedy sami intensywnie rozważaliśmy różne formy kooperacji z uczelniami

wyższymi. W naszej firmie od ponad 3 lat funkcjonuje program stażowy. Wiele osób

po zakończonym stażu rozpoczęło stałą pracę. W najbliższym czasie planujemy start

półtorarocznego programu stażu rotacyjnego, w efekcie którego stażysta otrzyma

angaż w

Buńczyk, Kierownik Działu Personalnego TUI Poland Sp. z o.o. – Wobec tych działań,

nawiązanie współpracy z Uczelnią było naturalnym, kolejnym krokiem. Kontakt ze

studentami zainteresowanymi naszą branżą, możliwość poznania dużej grupy osób podczas

prowadzonych przez naszych pracowników zajęć, daje nam jako pracodawcy, cenną

możliwość zaoferowania najlepszym absolwentom Kierunku stałej pracy w naszym zespole.

Więcej informacji na temat kierunku Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie

www.lazarski.pl.

strukturach TUI, w wybranym przez siebie obszarze spółki. – mówi Justyna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy