Statystyki

wyniki Grupy WARTA

wyniki Grupy WARTAObie spółki Grupy WARTA wypracowały na koniec marca 2011 roku zysk netto – TUiR WARTA 26 mln zł, a TUnŻ WARTA 6,7 mln

wyniki Grupy WARTAObie spółki Grupy WARTA wypracowały na koniec marca 2011 roku zysk netto – TUiR WARTA 26 mln zł, a TUnŻ WARTA 6,7 mln zł. Spółki zebrały ponad 1 mld zł składki przypisanej brutto: 562,5 mln zł majątkowa WARTA i 516,7 mln zł towarzystwo życiowe.

Podstawowe dane:

26 mln zł zysku w TUiR WARTA
6,7 mln zł zysku w TUnŻ WARTA
12,8% wzrost przypisu składki w majątkowej WARCIE
22,9% wzrost sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych
12,5 % wzrost sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych
dynamiczny wzrost sprzedaży przez niezależne kanały dystrybucji
dodatni (3,8 mln zł) wynik techniczny w majątkowej WARCIE
11,7% wzrost sprzedaży produktów życiowych z regularną składką

TUiR WARTA

Majątkowa WARTA wypracowała w I kwartale 2011 roku 26 mln zysku netto. Wynik ten,
to głównie efekt poprawy rentowności działalności ubezpieczeniowej.

Spółka osiągnęła też wysoką dynamikę sprzedaży. Przypis składki brutto w I kwartale br.
w wysokości 562,5 mln zł (wzrost o 12,8% w stosunku do I kwartału 2010 roku) jest kontynuacją pozytywnego trendu zapoczątkowanego w drugiej połowie ubiegłego roku. Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowano w ubezpieczeniach komunikacyjnych – wzrost o 22,9% (ubezpieczenie OC o 15,4%, ubezpieczenia dla dealerów samochodowych o 219,5%) oraz ubezpieczeniach korporacyjnych – wzrost o 12,5% (ubezpieczenia mienia o 27,1% i budowlano-montażowe o 32,8).

WARTA majątkowa wypracowała w I kwartale 2011 roku dodatni wynik techniczny w wysokości 3,8 mln zł. Na poprawę rezultatu w stosunku do pierwszego kwartału 2010 roku (-43,7 mln zł) miały wpływ głównie dwa czynniki – silnie rosnąca od połowy zeszłego roku sprzedaż oraz zdecydowana poprawa przebiegów szkodowych w efekcie podjętych działań w zakresie selekcji ryzyka oraz segmentacji klientów, zarówno w ubezpieczeniach motoryzacyjnych, jak i korporacyjnych. Dodatkowo należy wskazać na łagodniejsze warunki pogodowe w omawianym okresie w stosunku do I kwartału 2010 roku, dotkniętego skutkami ostrej zimy. Wszystkie te czynniki przełożyły się na zmniejszenie o 6,5% wypłat odszkodowań i świadczeń (brutto) w pierwszym kwartale 2011 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2010 roku. W konsekwencji poprawił się wskaźnik szkodowości (net loss ratio), który z 76,3% w I kwartale 2010 roku spadł do 62,7% w I kwartale 2011 roku.

A to już wiesz?  2013 Report on the International Fastener Industry

Istotnie wzrosły wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY w omawianym okresie w stosunku do I kwartału 2010 roku i kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca bieżącego roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wynosił 253,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 118,1%.

TUnŻ WARTA

WARTA życiowa wypracowała w I kwartale 2011 roku 6,7 mln zł zysku netto, co odpowiada poziomowi zysku z analogicznego kwartału roku poprzedniego (7 mln zł). Wynik ten w całości został wypracowany na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po pierwszych trzech miesiącach 2011 roku wyniósł 9,4 mln zł.

Przypis składki brutto na koniec marca bieżącego roku wyniósł 516,7 mln zł. Zmniejszenie przypisu o 38,3 mln zł w stosunku do I kwartału 2010 roku wynika z zamierzonej restrukturyzacji portfela ubezpieczeń oszczędnościowych – wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych, przy malejącym udziale sprzedaży produktu Warta Gwarancja.

W pierwszym kwartale 2011 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży nowe produkty o charakterze inwestycyjnym „Solidny Pakiet” i „Wschodzące Potęgi” oraz kontynuowała sprzedaż „Profit Planu”. Przypis z ich sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 167,1 mln zł.

Jednocześnie systematycznie rósł przypis składek regularnych – w I kwartale 2011 roku wzrósł on o 11,7% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku – o 15,5 % z tytułu umów grupowych i o 9,4 % z tytułu umów indywidualnych.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, odnotowuje bardzo wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2011 roku wskaźniki ukształtowały się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 314,4%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 115,8%.

Komentarz Jarosława Parkota, Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA:

Wyniki spółek Grupy WARTA w I kwartale 2011 roku potwierdzają pozytywny trend umacniania pozycji WARTY na rynku. Wg naszych szacunków WARTA, z dynamiką sprzedaży na poziomie 113%, rośnie szybciej niż rynek. Co ważne, najwyższą sprzedaż odnotowaliśmy w strategicznie ważnych liniach biznesowych – ubezpieczeniach komunikacyjnych (wzrost o prawie 23%) i korporacyjnych (wzrost o 12,5%). Dynamiczny rozwój sprzedaży w spółce majątkowej, to głównie efekt aktywizacji sieci dystrybucyjnej i optymalizacji polityki taryfowej. W ostatnim okresie WARTA podjęła szereg działań, aby zwiększyć swoją obecność w różnych kanałach dystrybucji. Pozyskanie nowych partnerów znalazło odzwierciedlenie m.in. w dynamice składki uzyskanej u dealerów samochodowych. W I kwartale poprawiła się także rentowność towarzystwa, na co wpłynęła m in. lepsza selekcja ryzyka oraz podniesienie efektywności procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Z myślą o klientach inwestowaliśmy również w jakość likwidacji szkód, poszerzając m.in. sieć warsztatów współpracujących z WARTĄ, a także systematycznie skracając czas likwidacji szkody.

A to już wiesz?  Top Five Stocks - Thursday Volume Watch: Santo Mining, Growlife Inc., Cannabis Science, Medical Marijuana, Poseidon Concepts

W spółce życiowej szczególne ważny jest dla nas przyrost składek regularnych i wysoka sprzedaż produktów inwestycyjnych.

Dobre rezultaty I kwartału 2011roku, w tym wypracowany przez oba towarzystwa zysk, wskazują na skuteczność przyjętej przez WARTĘ strategii i wyznaczają nam kierunek na kolejne miesiące – powiedział Jarosław Parkot, Prezes Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA.

hastagi na stronie:

#warta wyniki finansowe 2019

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy