Statystyki

Bank Pekao w pierwszym kwartale 2011 r.

Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów W pierwszym kwartale 2011 r. Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 648 mln

Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów

W pierwszym kwartale 2011 r. Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 648 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,6 proc., dzięki dwucyfrowej dynamice wzrostu (10,3 proc.) zysku operacyjnego brutto. Bank zanotował dynamiczny wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych – o 109 proc. w ujęciu rocznym w przypadku kredytów hipotecznych i o 32 proc. w segmencie pożyczek konsumpcyjnych. Skuteczność w zakresie kontroli kosztów została potwierdzona spadkiem kosztów operacyjnych o 0,5 proc. rok do roku, co wpłynęło na spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 49 proc. Koszty ryzyka spadły do poziomu 0,65 proc. z 0,72 proc. w zeszłym roku, potwierdzając skuteczność w zakresie zarządzania ryzykiem.

Bank Pekao wypracował 1 833 mln zł dochodów operacyjnych, o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik odsetkowy wzrósł o 4,0 proc. do poziomu 1 103 mln zł przy marży odsetkowej netto na poziomie 3,7 proc. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 4,4 proc., osiągając poziom 597 mln zł.

Depozyty detaliczne wzrosły o 8,1 proc. w ujęciu rocznym, osiągając wartość 46 997 mln zł, i pozostając na stabilnym poziomie w ciągu ostatniego kwartału. Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych również wzrosły o 4,0 proc. rok do roku i osiągnęły 17 704 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w ujęciu rocznym o 0,5 proc. i na koniec marca sięgnęły 50 493 mln zł.

Pierwszy kwartał 2011 roku był kolejnym okresem solidnych wzrostów w obszarze kluczowych produktów kredytowych. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych wzrosła aż o 109 proc. w ujęciu rocznym i sięgnęła 1 488 mln zł, umożliwiając wzrost udziałów Banku Pekao w tym segmencie rynku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w tym samym okresie o 32 proc. do poziomu 1 086 mln zł, również zwiększając udziały rynkowe Pekao. Portfel kredytów detalicznych wzrósł na przestrzeni roku o 14,4 proc., natomiast połączony portfel pożyczek gotówkowych i złotowych kredytów hipotecznych wzrósł w tym okresie o 22,1 proc.

A to już wiesz?  Nagroda dla biuletynu wewnętrznego BRE Banku

W segmencie kredytów korporacyjnych znaczący wzrost, o 16,2 proc. w ujęciu rocznym, zanotowano w obszarze średnich korporacji i MSP, co było głównym motorem wzrostu całego portfela kredytów korporacyjnych o 6,5 proc.

Bank Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów, o czym świadczy spadek kosztów operacyjnych w ujęciu rocznym o 0,5 proc., potwierdzając istotną przewagę konkurencyjną Banku na tym polu.

Bank Pekao wyróżnia się również na tle swoich konkurentów po stronie zarządzania ryzykiem. W pierwszym kwartale koszty ryzyka spadły do poziomu 0,65 proc. (wobec 0,72 proc. rok wcześniej), natomiast współczynnik kredytów nieregularnych ukształtował się na poziomie 7,0 proc. (wobec 7,2 proc. w pierwszym kwartale 2010 roku).

– To dla nas dobry początek roku. Osiągnęliśmy solidne i powtarzalne wyniki finansowe dzięki silnej aktywności biznesowej Banku. Przyspieszenie wzrostu zysku operacyjnego w połączeniu z solidnymi wzrostami sprzedaży kluczowych produktów kredytowych daje mi przekonanie, że jesteśmy na właściwej ścieżce wzrostu – powiedział Luigi Lovaglio, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao. – Mamy silny i zmotywowany zespół, którego wysiłek stoi za takimi wynikami. Jestem przekonany, że dzięki niemu wszyscy wspólnie osiągniemy jeszcze więcej.

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł “Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r.” tygodnika “Newsweek” i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn „Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker” .

A to już wiesz?  Roots & Bulbs Launches

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób, według stanu na koniec grudnia 2010 roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy