Zielony ranking – ranking najlepszych i najgorszych miejsc na świecie

Gdzie na świecie środowisko jest najczystsze i jednocześnie warunki życia są najlepsze? W obejmującym 141 państw rankingu miesięcznika Reader’s Digest zwyciężyła „zielona“ Finlandia, a najniższą ocenę dostała Etiopia. Polska zajęła całkiem niezłe, bo 48. miejsce. Niestety w rankingu wybranych 72 miast świata Kraków znalazł się na 7. pozycji od końca.

Nie wystarczy, że gdzieś jest bardzo ekologicznie (jak na lodowcu czy w lasach deszczowych), żebyśmy chcieli tam zamieszkać. Szukając idealnego połączenia dbałości o ekologię i dobrych warunków życia, redaktorzy Reader’s Digest przeanalizowali dane na temat 141 krajów świata i stworzyli ranking miejsc, gdzie ekologia idzie w parze z dobrymi warunkami życia.

119010.jpg

Pierwsze miejsca w tym rankingu należą do krajów skandynawskich: Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Austria zamyka najprzyjaźniejszą ekologiczną piątkę. Choć 48. miejsce Polski w ogólnym rankingu nie jest powodem do chluby, to w kilku konkretnych kategoriach uplasowaliśmy się dosyć wysoko – zajęliśmy 17. miejsce pod względem zdrowia i niskiej umieralności niemowląt, a 38. pod względem jakości powietrza. Przy ocenie dostępu do żywności i wody Polska zyskała nawet najwyższą pozycję. Niestety w wielu kategoriach wleczemy się za szarym końcu lub blisko niego: 79. miejsce pod względem jakości wody, 124. pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Z analizy szczegółowych wyników rankingu wynika, że nawet najczystsze państwa miewają problemy ekologiczne. Czysta Finlandia wytwarza ponadprzeciętną ilość gazów cieplarnianych i w niewielkim procencie wykorzystuje energetykę wiatrową (zaledwie 1 procent fińskiej energii wytwarza się tą metodą).

Chociaż w wysoko rozwiniętych krajach zanieczyszczenie miast jest zwykle bardzo wysokie i wpływa na zanieczyszczenie pozostałych obszarów, to 11. pozycja Kanady w rankingu pokazuje, że nie musi tak być. To kraj, gdzie dużą wagę przykłada się do ochrony wszelkich naturalnych terenów zielonych, które stają się „zielonymi fosami“ dla „brunatnych miast”.

Dobry przykład przeciwdziałania wzrostowi zanieczyszczeń w krajach uprzemysłowionych daje też Norwegia (3. miejsce), stawiając na edukację obywateli świadomych znaczenia ekologii. To nie przypadek, że w Norwegii, która jest stroną ponad 40 międzynarodowych umów dotyczących ochrony środowiska, prawie wszystkie dzieci kończą szkołę średnią.

Chiny (84. miejsce) to wciąż zagadka przyszłości: jeśli pod względem liczby samochodów na tysiąc mieszkańców kraj ten dorówna USA, to po chińskich drogach będzie poruszać się miliard aut. Liczba ludności w połączeniu z gwałtownym rozwojem gospodarczym Chin to poważne zagrożenia dla środowiska.

Podstawą rankingu był Wskaźnik Rozwoju Społecznego ONZ (HDI) z 2006 roku i Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju (ESI) z 2005 roku; prace Światowego Forum Gospodarczego oraz naukowców z Uniwersytetów Yale i Columbia. Ponadto w ocenie miast uwzględniono dokument Millennium Cities Database dotyczący ekologicznego transportu miejskiego (2001) przygotowany przez naukowców z Murdoch University w Australii oraz szacunki Banku Światowego, a także zebrane przez redakcje światowe Reader’s Digest dane na temat lokalnych cen energii, parków, produkcji i zagospodarownia odpadów oraz praw dotyczących ochrony środowiska.

hastagi na stronie:

#12 zielonych miejsc na świecie

Related posts

Top