Bridgepoint przejął 75% udziałów w CTL Logistics

8 lutego 2008 roku fundusz Bridgepoint i dotychczasowy właściciel CTL Logistics – Pan Jarosława Pawluk – sfinalizowali transakcję sprzedaży 75% udziałów polskiego przewoźnika. W ten sposób brytyjski fundusz private equity objął większościowy pakiet akcji CTL Logistics.

Umowa sprzedaży 75% udziałów w CTL Logistics została zawarta już w listopadzie zeszłego roku, jednak ze względu na swoją skalę, przed sfinalizowaniem wymagała dopełnienia szeregu formalności. Ostatnią z nich była zgoda jaką na zakup musiał wyrazić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 22 stycznia Prezes UOKiK wydał Decyzję wyrażającą zgodę na objęcie większościowego pakietu akcji polskiego przewoźnika. Transakcja została sfinalizowana 8 lutego 2008 roku i od tej chwili brytyjski fundusz Bridgepoint oficjalnie stał się właścicielem większościowego pakietu akcji w CTL.

Proces sprzedaży CTL trwał ponad rok i był prowadzony dwutorowo. Jednocześnie trwały negocjacje z zainteresowanymi inwestorami i spółka przygotowywana była do ewentualnego debiutu na Giełdzie. – Decydując o ścieżce sprzedaży firmy i potem o wyborze inwestora, właściciel w dużym stopniu brał pod uwagę wartość jaką ewentualny inwestor wniesie do firmy. Bridgepoint był z naszego punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem, ponieważ z jednej strony do spółki wchodził potężny, doświadczony i szanowany na rynku inwestor, a z drugiej gwarantował, że CTL nadal pozostanie niezależnym operatorem i zachowa dynamiczne tempo rozwoju – mówi Krzysztof Sędzikowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu CTL Logistics.

– CTL Logistics to firma o wielkim potencjale rozwoju i działająca na bardzo interesującym rynku. Uznaliśmy, że jest to inwestycja, którą warto mieć w swoim portfelu. Jednym z kluczowych elementów przy podejmowaniu decyzji była dalekosiężna strategia spółki i jej ambitne plany inwestycyjne. Jestem przekonany, że konsekwentnie podążając tak wyznaczoną ścieżką okaże się to być inwestycja, która przyniesie nam bardzo wymierne zyski – mówi Wojciech Napiórkowski, Dyrektor Bridgepoint Capital w Polsce.

Zgodnie z ustaleniami między stronami, dokonane zostały również zmiany w Zarządzie spółki. Dotychczasowy właściciel, p. Jarosław Pawluk, który pełnił funkcję Prezesa CTL, pozostanie w Radzie Nadzorczej spółki, natomiast funkcję Prezesa Zarządu objął dotychczasowy Dyrektor Zarządzający – p. Krzysztof Sędzikowski. – W ten sposób zachowana została pełna ciągłość zarządzania CTL. Ludzie, którzy tworzyli sukces firmy nadal w niej pozostają, a co ważne, nowym Prezesem nie zostaje ktoś z zewnątrz a dotychczasowy Dyrektor Zarządzający, czyli osoba odpowiedzialna do tej pory za całokształt działalności operacyjnej spółki – podsumował Wojciech Napiórkowski.

hastagi na stronie:

#bridgepoint chce sprzedać ctl logistic w 2015 #sprawozdanei ctl logistics #właściciel CTL

Related posts

Top