Aktualności

Odwołano zarząd Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych

Rada Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych odwołała cały zarząd tej Kasy. Dotychczasową szefową Kasy Barbarę Misińską zastąpił Andrzej Woźny, będący wcześniej dyrektorem w jednym z banków.

Rada Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych odwołała cały zarząd tej Kasy. Dotychczasową szefową Kasy Barbarę Misińską zastąpił Andrzej Woźny, będący wcześniej dyrektorem w jednym z banków.

Przy odwoływaniu powołano się na przepis, zgodnie z którym rada może bez podania przyczyn odwołać zarząd kasy, który został powołany za kadencji poprzedniej rady.

Rada kasy obradowała ponad trzy godziny. W spotkaniu uczestniczył prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Maciej Tokarczyk. Początkowo debatowano nad wprowadzeniem w dolnośląskiej kasie zarządu komisarycznego. Ostatecznie jednak zdecydowano odwołać dotychczasowy zarząd.

Tokarczyk powiedział, że na decyzję o odwołaniu zarządu miało wpływ duże zadłużenie kasy. “Płatnik jest zadłużony i świadczeniodawcy są zadłużeni” – zauważył.

Ustępujący wicedyrektor Marek Kwapisz uważa jednak, że dotychczasowy zarząd pracował dobrze. “Powodem złych wyników finansowych jest fakt, że nie mieliśmy odpowiednich do potrzeb środków finansowych oraz to, że nie przeprowadzono restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego na Dolnym Śląsku” – powiedział PAP.

Ryszard Jadach, były dyrektor wrocławskich szpitali, który zastąpił Kwapisza, ma na ten temat odmienne zdanie.

“Kłopoty spowodowane są m.in. złym systemem kontraktowania usług medycznych, systemem innym niż w reszcie kraju. Zbyt szybko przystępowano do nowego sposobu rozliczania z nieprzygotowanymi do tego podmiotami, przede wszystkim szpitalami. To powodowało, że zwiększała się ilość pacjentów hospitalizowanych” – powiedział.

Nowy dyrektor Dolnośląskiej Kasy Chorych Andrzej Woźny ma 50 lat, jest ekonomistą i od 1992 r. pracował w bankowości. Zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań.

Dolnośląska Kasa Chorych ma najgorszy wynik finansowy spośród wszystkich kas w Polsce. W pierwszym półroczu przewaga wydatków nad przychodami wyniosła 65 mln zł. Długi szpitali na Dolnym Śląsku wynoszą już 800 mln zł.

A to już wiesz?  Workflow Obieg Dokumentów i wszystko w porządku!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy