Biznes Statystyki

Najbardziej innowacyjni na Śląsku wybrani!

26 października br. w Hotelu Monopopol w Katowicach zostaną ogłoszone Rankingi najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego programu badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonego

26 października br. w Hotelu Monopopol w Katowicach zostaną ogłoszone Rankingi najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego programu badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, BRE Bank, Gazetę Prawną i Dun & Bradstreet. Gospodarzem wydarzenia jest Oddział Korporacyjny BRE Banku w Katowicach.

Żyje się jak dawniej, twierdzą internauci

W 2007 roku odbywa się już trzecia edycja badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, której owocem jest Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Ranking regionalny ogłaszany jest w Katowicach po raz drugi.

Celem programu jest przede wszystkim pobudzenie procesów innowacyjnych w gospodarce oraz promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że innowacyjność jest dziś niezbędnym czynnikiem sukcesu. Jednocześnie staramy się wspierać przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu, stąd pomysł na organizowanie regionalnej Gali innowacyjności i wyróżnianie najlepszych. Takie inicjatywy nie tylko pozwalają promować lokalnych przedsiębiorców, ale są także okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i inspiracji”, mówi Robert Szarwiło, Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Katowice.

Badania prowadzi Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wspierającym jest firma Dun and Bradstreet.

W analizie są uwzględniane m.in.: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój, ilość pozyskanych patentów, nowo użyte technologie i rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, a także zdolność wszczepienia się w złożone sieci powiązań między nauką a praktyką.

„Podstawą analizy ilościowej są informacje od przedsiębiorstw, przesłane w postaci ankiet oraz z publicznie dostępnych baz i danych statystycznych. Do oceny zmiennych jakościowych i cech trudno mierzalnych zostały uwzględnione oceny eksperckie. Braliśmy również pod uwagę ciągłość i porównywalność ocen innowacyjności z roku na rok i między przedsiębiorstwami. Badanie zmiennych ilościowych i jakościowych integruje system punktacji ułatwiający analizę rankingową”, mówi Tadeusz Baczko, koordynator projektu.

W tym roku oprócz najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, zostaną wyróżnieni także Kreatorzy technologii, czyli ośrodki badawczo-rozwojowe, które dzięki swojej działalności mają ogromny wpływ na potencjał innowacyjny regionu.

A to już wiesz?  53 procent Niemców przeciwko rozszerzeniu UE o Rumunię

W polskiej gospodarce stnieje grupa firm, które są twórcami nowoczesnych technologii. Część z to jednostki badawczo-rozwojowe, część spółki z o.o., część zaś to spółki akcyjne. W okresie transformacji potrafiły one wypracować sobie szczególną pozycję. Stanowią łącznik między instytutami badawczymi i firmami. Część tworzy platformy, które pomagają innym firmom w komercjalizacji technologii. Firmy te często ponoszą znaczące nakłady na badania i rozwój oraz posiadają znaczne zasoby kadry zatrudnionej w badaniach. Dlatego, możemy o nich mówić kreatorzy technologii- dodaje Tadeusz Baczko.

Program:

19.00 Uroczyste otwarcie
19.10-19.30 Rozmowa z doc. dr hab. T. Baczko na temat wyników badań
19.30-20.10 Debata na temat innowacyjności
* Olaf Gajl, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* Adam Bogdani, prezes zarządu firmy Optopol Technology SA
* Andrzej Meder, dyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
* Ignacy Miedziński, prezes zarządu Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.
20.10-20.40 Wręczenie nagród
20.40 Bankiet

Patronat Honorowy nad galą objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat medialny objęli:
CNBC Biznes
Manager Magazin

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy