Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce wypłacenie zadośćuczynienia

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wydanym w czwartek orzeczeniu uznał słuszność pozwu Polaka Zbigniewa Radaja o naruszenie Konwencji Europejskiej, gwarantującej prawo do tajemnicy korespondencji.

Przebywający w areszcie Zbigniew Radaj wniósł skargę, dotyczącą cenzurowania w 1996 roku korespondencji otrzymanej z międzynarodowej instytucji prawnej.

Skarżący podczas pobytu w areszcie Warszawa-Służewiec otrzymywał otwarte, ocenzurowane listy, które nadsyłała mu Komisja Praw Człowieka w Strasburgu. Pocztę nie tylko czytano, lecz przekazano także sądowi rejonowemu, prowadzącemu sprawę przeciwko niemu.

Gdy Radaj poskarżył się sądowi, uzyskał odpowiedź, że osadzonych w areszcie nie chroni 8. artykuł paragraf 1 Konwencji Europejskiej. Jednak Trybunał w Strasburgu stanął na innym stanowisku. Stwierdzając naruszenie tej Konwencji polecił Polsce wypłacenie skarżącemu 500 euro zadośćuczynienia za straty moralne, uzasadniając, że korespondencji w zakładach zamkniętych nie powinno się cenzurować automatycznie.

Prawo ma też wyraźnie określić, z którymi osobami lub instytucjami aresztowany może swobodnie korespondować.

hastagi na stronie:

#inflacja w 20011 #kody payback allegro marzec 2012 #emerytury sb w strasburgu 2012

Tags , , , , , , , , , ,

Related posts

Top