Statystyki

Statoil przejął stacje paliw GEANT

Stacje benzynowe należące do GEANT Polska zostały przejęte przez Statoil Poland. Transakcja ta uzyskała akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 16 kwietnia br.

Stacje benzynowe należące do GEANT Polska zostały przejęte przez Statoil Poland. Transakcja ta uzyskała akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W dniu 16 kwietnia br. firmy Statoil Poland i Geant Polska podpisały umowę kupna –sprzedaży, na podstawie której Statoil stał się właścicielem stacji paliw przy centrach handlowych Real, dotychczas prowadzonych przez Geant Polska. Transakcja ta została zaakceptowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

078056b.jpg

Firma Statoil Poland przejęła wszystkich pracowników stacji paliw objętych umową. Stacje te zlokalizowane są w dużych aglomeracjach miejskich (Warszawa, Łódź, Szczecin Sosnowiec). Do końca trzeciego kwartału br. obiekty te zostaną dostosowane do standardów segmentu ekonomicznego stacji Statoil. Proces ten obejmie zmianę logo, wystroju stacji oraz asortymentu.

Statoil – jako nowy właściciel – zaoferuje klientom paliwa wysokiej jakości (kontrola jakości paliw przez zewnętrznego audytora koncern SGS) i po konkurencyjnych cenach.

Nowe stacje – podobnie jak pozostałe stacje typu 1-2-3 należące do Statoil – otwarte będą w godzinach pracy hipermarketów (godz. 06:00-22:00). Po zainstalowaniu terminali automatycznych stacje te będą czynne całodobowo.

Transakcja ta stanowi znaczący krok w rozwoju sieci stacji ekonomicznych Statoil typu 1-2-3. Siec stacji 1-2-3 licząca aktualnie 26 obiektów zostanie do 2010 roku zwiększona do 100 obiektów.

A to już wiesz?  Globalni eksperci 3 Międzynarodowego Kongresu Shopper Marketingu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy