Domy Kraje UE Praca Społeczeństwo Statystyki

W Polsce większość osób do 29 roku życia ciągle mieszka z rodzicami!

70 % Polaków w wieku 18-29 lat wciąż mieszka z rodzicami. Co czwarta osoba nigdy się od nich nie wyprowadzi. Takie wyniki przyniosło pierwsze przekrojowe

70 % Polaków w wieku 18-29 lat wciąż mieszka z rodzicami. Co czwarta osoba nigdy się od nich nie wyprowadzi. Takie wyniki przyniosło pierwsze przekrojowe badanie „Jak mieszkamy?”, przeprowadzone przez TNS AISA na zlecenie GE Money Banku w 5 krajach Europy Środkowo – Wschodniej: Polsce, Czechach, Rosji, Rumunii i na Węgrzech.

Celem badania była identyfikacja sytuacji mieszkaniowej, opinii oraz planów inwestycyjnych Polaków i ich sąsiadów z Rosji, Węgier, Czech i Rumunii.

getnewsthumbnailpressrelease85188.jpeg


„GE Money Bank zlecił przeprowadzenie badań, aby lepiej poznać sytuację mieszkaniową i precyzyjniej zidentyfikować potrzeby swoich klientów. Staramy się na bieżąco śledzić dynamicznie zmieniający się rynek mieszkaniowy i proponować produkty hipoteczne, które najlepiej odpowiadają na realne potrzeby Klientów” – wyjaśnia Agnieszka Konarzewska, Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Sprzedaży Kredytów Hipotecznych GE Money Banku.

Badanie przeprowadzone w pięciu krajach przyniosło ciekawe wyniki porównawcze, zarówno jeśli chodzi o standardy życia, jak i o podejście do ich poprawy.

Spośród badanych, najmniejszą powierzchnią mieszkalną dysponują Rosjanie (do 50 m2 dla rodziny), a największą Polacy (ponad 75% naszych rodaków żyje na powierzchni przekraczającej 50 m2). Wśród wszystkich krajów dominują mieszkania własne, aczkolwiek w wynajmowanych lokalach mieszka najwięcej Czechów (ponad 25%) i najmniej Polaków (ok. 7%).

„Badana część Europy została szczególnie ukształtowana przez historię. W krajach objętych badaniem, istotny wpływ na postawy konsumpcyjne, w tym mieszkaniowe, miała gwałtowna transformacja polityczna i gospodarcza” – komentuje prof. Krzysztof Wielecki z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. „Co więcej, nadwyżka aspiracji nad możliwościami stwarza zapotrzebowanie na pożyczki i kredyty – świadczy to o poprawie sytuacji finansowej badanych, którzy wierzą, że będą mogli je spłacić, ale też o rosnącym zaufaniu do rozwoju i stabilności gospodarki, a także do banków i innych instytucji finansowych.”

Wśród badanych największą chęć poprawy obecnego standardu mieszkania deklarowali Czesi – 2 na 3 pytane osoby pragną zmienić lub wyremontować swoje lokum w ciągu najbliższych 3 – 5 lat. W Polsce i Rosji ponad połowa respondentów planuje w tym okresie poprawić standard swojego mieszkania – najczęściej poprzez remont, ale bez powiększania lokalu.

A to już wiesz?  Food Stabilizer (Blends/Systems) Market Worth $8.3 Billion by 2018

W Polsce, najczęściej spośród badanych państw, motywacją do zmiany czy remontu mieszkania jest chęć inwestowania w przyszłość oraz wysokość płaconego obecnie czynszu – wolimy kupić własne lokum niż przepłacać za czynsz. W Rosji respondenci wymieniali powody rodzinne, przyjście na świat kolejnego dziecka. Wśród Węgrów natomiast częściej pojawia się motywacja “negatywna” – będąca wynikiem złego stanu obecnego miejsca zamieszkania.

„Tego typu badania są pomocne w zrozumieniu sytuacji społecznej, a w rezultacie również decyzji mieszkaniowych podejmowanych przez jednostki” – komentuje Profesor SGH, dr hab. Marek Bryx, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH. „Widać, że Polacy są optymistami, lubią być „na swoim’” i realnie oceniają swoje możliwości finansowe.”

Badania pokazują także zróżnicowane podejście do lokalizacji wymarzonego lokum – Węgrzy wybierają przedmieścia dużych miast lub wieś. Polacy i Rumuni preferują centra miast.

„Bardzo istotne są dla nas informacje dotyczące preferowanych form finansowania nieruchomości – komentuje Agnieszka Konarzewska z GE Money Banku – we wszystkich krajach objętych badaniem, widoczne jest zainteresowanie finansowaniem częściowo ze środków własnych oraz pożyczonych od instytucji finansowych”.

Banki są instytucjami, które respondenci wskazują jako pierwsze miejsce, do którego udadzą się po poradę i pożyczkę. Dużo rzadziej instytucjami opiniotwórczymi są niezależni doradcy finansowi, agencje nieruchomości i deweloperzy.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2007 r. metodą CATI na celowej próbie dorosłych mieszkańców 5 krajów Europy Środkowo – Wschodniej: Polski, Czech, Rosji, Rumunii i Węgier.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy