Biznes Ekologia Statystyki Zdrowie

W trosce o czystość świata

Zakres funkcjonowania grupy i stosowane na świecie rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów przedstawili przedstawiciele koncernu Veolia Environnement na spotkaniu z władzami Poznania. 80 kilogramów produktów

Zakres funkcjonowania grupy i stosowane na świecie rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów przedstawili przedstawiciele koncernu Veolia Environnement na spotkaniu z władzami Poznania.

80 kilogramów produktów spożywczych, 47 kilogramów papieru, 20 kilogramów szkła wyrzuca rocznie statystyczny mieszkaniec współczesnego miasta. Tymczasem tylko 3 procent odpadów komunalnych jest w Polsce przetwarzanych, 97 proc. trafia na składowiska.

050008.JPG

Problem śmieci i odpadów to jedno z największych wyzwań naszej miejsko – przemysłowej cywilizacji. Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska wymagają najnowocześniejszych technologii i sprawnego zarządzania. Często, z powodu dużych kosztów, możliwości dostępu do know how i zasięgu przedsięwzięć, potrzebują partnerskiej współpracy samorządów i podmiotów prywatnych. Pozytywnym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Chrzanowie. Właścicielami nowoczesnego składowiska odpadów są: Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, gmina Jaworzno i firma ONYX Polska S.A.

Eksploatacja składowiska prowadzona jest od stycznia 2004 roku. Jego pojemność to 2 mln ton odpadów komunalnych, a planowany czas eksploatacji wynosi 20 lat. Rocznie trafia tutaj 60 tysięcy ton odpadów. Obiekt zbudowany jest i eksploatowany zgodnie z europejskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Posiada profesjonalny system odprowadzania odcieków i zbiornik wód opadowych wewnętrznych oraz barierę antyodorową. Składowisko jest cały czas monitorowane. “Inwestycję w całości sfinansowała nasza firma, a głównym celem zastosowanych rozwiązań było zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środowiska” – mówi Frédéric Petit, prezes ONYX Polska S.A.

ONYX Polska funkcjonuje w ramach grupy Veolia Propreté. To pod względem wielkości druga na świecie grupa w branży utrzymania czystości i gospodarki odpadami. Jest obecna w 33 krajach, zatrudnia 73000 osób. Prowadzi 259 sortowni i punktów recyklingu odpadów, 154 składowisk odpadów, 96 kompostowni, 88 spalarni, 52 punkty obróbki fizykochemicznej dla odpadów niebezpiecznych, 10 jednostek uzdatniania zanieczyszczonej gleby. Veolia Propreté obsługuje 45 mln mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Na rzecz klienta przemysłowego świadczy kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami. Firma w 2005 roku odzyskała 7 mln ton surowców, w tym 4,6 mln ton odpadów komunalnych i przemysłowych, 1 mln ton żużli, 750 tys. ton kompostu. Poddała recyklingowi 300 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Zagospodarowała w sumie 53 mln ton odpadów.

A to już wiesz?  Imtech Polska wykona instalacje w Eurocentrum, największym „zielonym” biurowcu w Polsce

Veolia Propreté (zarządzanie strumieniem odpadów: gromadzenie, zbiórka, transport, sortowanie, kompostowanie, recykling i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, usługi utrzymania czystości), jest jednym z filarów koncernu Veolia Environnement – światowego lidera w zakresie usług na rzecz środowiska. Oprócz Veolii Propreté znajdują się w nim: Veolia Eau (gospodarka wodna), Veolia Energie/Dalkia (dostarczanie ciepła i zimna, instalacje klimatyzacyjne i elektryczne, oświetlenie publiczne), Veolia Transport (publiczne przewozy pasażerskie).

W Polsce w ramach koncernu Veolia Environnement, działa Dalkia Polska S.A., Veolia Transport Polska S.A., Veolia Woda S.A. i ONYX Polska S.A. z centralą w Krakowie (wkrótce Veolia Usługi dla Środowiska) posiadająca spółki operacyjne w Kielcach i Jaworznie, składowiska odpadów w Chrzanowie i Jaroszowie. Do koncernu należy także SARPI Dąbrowa Górnicza – spalarnia odpadów niebezpiecznych oraz ONYX Service – spółka zajmująca się szeroko pojętą gospodarką odpadami płynnymi.

W najbliższych latach Polskę czeka, związana z unijnymi dyrektywami i zobowiązaniami akcesyjnymi, rewolucja w zakresie systemów gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki. Redukcja składowania odpadów biologicznych w 2010 roku ma zwiększyć się do 25 procent, a w 2013 do 60 proc. Do 2014 roku odzysk opakowań powinien wynosić 60 proc., a ich recykling 55 proc. Kolejne wyzwania to dostosowanie składowisk odpadów komunalnych do wymogów UE, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego oraz inwestycje w długofalowe programy zagospodarowania odpadów. Największe aglomeracje już teraz rozważają projekty budowy termicznej utylizacji odpadów. Ministerstwo rozwoju regionalnego szacuje, że w latach 2007 – 2013 na podstawowe inwestycje w gospodarce odpadami należy przeznaczyć ok. 15 mld złotych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy