Kraje UE Statystyki

Kultura 2000

Sukcesem kończy się unijny program “Kultura 2000″, w ramach którego Polska zrealizowała ponad 200 projektów. Nowa, rozpoczynająca się w styczniu edycja, zapowiada się jeszcze ciekawiej

Sukcesem kończy się unijny program
“Kultura 2000″, w ramach którego Polska zrealizowała ponad 200
projektów. Nowa, rozpoczynająca się w styczniu edycja, zapowiada
się jeszcze ciekawiej – poinformowano w środę w Warszawie na
konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Kultura 2000” potrwa do końca tego roku, a w styczniu 2007 r.
rozpocznie się nowy projekt Unii Europejskiej na lata 2002-2013 –
“Kultura 2007”.

male-urzadzenie-300.jpg

Unijne programy na rzecz kultury mają umacniać współpracę
Europejczyków w tej dziedzinie i wspierać dialog międzykulturowy.
Mają też podkreślać różnorodność, promować dialog oraz wzajemne
poznawanie kultur i historii poszczególnych narodów Europy,
zwiększać mobilność ludzi i dzieł, upowszechniać nowatorskie
koncepcje, metody i technologie, a także podkreślać rolę kultury,
jako czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji społecznej i
obywatelskiej.

“Do +Kultury 2000+ Polska przystąpiła jeszcze zanim stała się
oficjalnym członkiem Unii Europejskiej, w październiku 2001 r. –
przypomniał podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Olendzki. Poinformował, że tego
czasu prawie 300 polskich organizacji kulturalnych wzięło udział w
ponad 200 projektach, a w 37 z nich pełniło nawet rolę lidera.

Zarówno kończący się w tym roku program “Kultura 2000”, jak i
“Kultura 2007” adresowane są do wszystkich instytucji prowadzących
działalność w dziedzinie kultury (stowarzyszeń, fundacji, muzeów,
bibliotek, teatrów, domów kultury czy uczelni wyższych).

Uczestnictwo w programach, oprócz zdobycia dofinansowania
realizowanych projektów, zapewnia także możliwość nawiązania
współpracy z instytucjami z innych krajów członkowskich, co
przyczynia się do promowania kultury polskiej w krajach UE i
umożliwia polskim odbiorcom zapoznanie się z dorobkiem innych
krajów.

“Sektor kulturowy jest bardzo istotnym elementem gospodarki
europejskiej. W 2003 r. pracowało w nim prawie sześć mln osób, a
jego łączny obrót przekroczył 654 mld euro” – podkreślił jeden z
prelegentów Wojciech Wysocki z przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce.

Całkowity budżet “Kultury 2000” wyniósł 167 mln euro, natomiast
proponowany budżet nowego programu wynosi 400 mln euro. Wysokość
udzielanego przez Komisję Europejską wsparcia wynosi 50-60 proc.
całkowitego budżetu projektu. Resztę środków organizatorzy muszą
zebrać sami.

A to już wiesz?  Zatrzymano mężczyznę, który napadł na stację benzynową w Bytomiu

W ramach “Kultury 2007” realizowane mają być trzy rodzaje
projektów: długoterminowe (trzy-pięcioletnie), krótkoterminowe
(trwające do dwóch lat) i akcje specjalne. Osoby zainteresowane
uczestnictwem zobowiązane są złożyć (do końca lutego 2007 r.)
formularz aplikacyjny i budżetowy, a także specyfikację
określającą rodzaj zaplanowanych prac i wyznaczających jego
realizatorów.

Ogłoszenie decyzji o przyznaniu grantów przewidziano na lipiec
2007 r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy