Biznes Ekonomia Finanse Kraje UE Statystyki

Faktoring będzie rósł z eksportem

Wg opublikowanych 13 listopada br danych GUS polski eksport w okresie od stycznia do września 2007 roku osiągnął poziom 72,8 mld Euro (wrost o 13,4%

Wg opublikowanych 13 listopada br danych GUS polski eksport w okresie od stycznia do września 2007 roku osiągnął poziom 72,8 mld Euro (wrost o 13,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r.), przy poziomie importu 84,7 mld Euro (wzrost o 16,1%).

Największy udział w eksporcie Polska zanotowała w wymianie handlowej z Niemcami (26,1%), Włochami (6,6%), Francją (6,1%), Wielką Brytanią (6%) i Republiką Czeską (5,6%). W analogicznym okresie największymi partnerami handlowymi w imporcie były Niemcy (24,1%), Rosja (8,7%), Chiny (7%), Włochy (6,8%) i Francja (5,2%).

015006d.JPG


Rozwój faktoringu eksportowego w spółce Polfactor koncentruje się na współpracy z Wielką Brytanią, Austrią, Norwegią, Hiszpanią i Estonią (58% wartości całego portfela) natomiast największe transakcje w faktoringu importowym odnotowane zostały we współpracy z faktorami z Niemiec, Łotwy, Tajwanu, Francji i Grecji.

Prezes Polfactor Elżbieta Urbańska prognozuje wzrost udziału faktoringu eksportowego i importowego w portfelu usług faktoringowych spowodowany przewidywanym dwucyfrowym wzrostem wymiany handlowej, jak i rozwojem usługi faktoringu na świecie.

A to już wiesz?  EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy