Biznes

I kwartał 2010 w Netii także z zyskiem

6 maja 2010 r. – Netia SA ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał 2010. Przychody wyniosły 387 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do I kwartału 2009. Spółka zanotowała zysk EBITDA w wysokości 93,5 mln zł i zysk netto w kwocie 14,3 mln zł. Netia podwyższyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych na koniec 2010 r. z 680 tys. do 700 tys.

„I kwartał 2010 r. rozpoczęliśmy bardzo dobrze, pozyskując 44 tys. klientów usług szerokopasmowych. To drugi najlepszy kwartał pod względem poziomu wzrostu netto. Nasza baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła do ponad 603 tysięcy, a udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych to już 10,5 proc.” – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii. – „Po wprowadzeniu łączy o wyższych prędkościach w atrakcyjnych cenach spodziewamy się stabilizacji ARPU z usług szerokopasmowych do końca roku. Wyniki I kwartału wyraźnie pokazują, że Netia jest obecnie spółką zyskowną, a oczekuję dalszego wzrostu rentowności. W kolejnych kwartałach będziemy realizować priorytetowy program Klientomania – który ma na celu dodatkowe zwiększanie jakości świadczonych usług i poziomu obsługi klienta.”

Coraz lepsze wyniki finansowe

Przychody Netii w I kwartale 2010 r. wyniosły 387,0 mln złotych, rosnąc o 3 proc. w stosunku do I kwartału 2009 r. , natomiast EBITDA wyniosła 93,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 34 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
W I kw. 2010 roku spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym (bez uwzględnienia nabycia sieci ethernetowych) w kwocie 64,5 mln zł.
Spółka odnotowała też zysk netto w wysokości 14,3 mln zł.

Środki pieniężne i obligacje skarbowe wykazane przez Netię na dzień 31 marca 2010 r. wyniosły 206,3 mln zł, a środki dostępne w ramach niewykorzystanej linii kredytowej to 295 mln zł.

Dynamiczny wzrost liczby klientów

Liczba klientów usług szerokopasmowych na dzień 31 marca 2010 r. wyniosła 603 tys., co stanowi wzrost o 8 proc. z poziomu 559 tys. na koniec grudnia 2009 roku. Niemal wszyscy nowi klienci zostali pozyskani w sposób organiczny.

Liczba klientów usług głosowych na dzień 31 marca 2010 r. wyniosła 1 173 008, co stanowiło wzrost o 1 proc. z poziomu 1 158 448 na koniec 2009 r.

Szacowany przez Spółkę udział w rynku aktywacji netto stacjonarnego dostępu do internetu w I kwartale 2010 r. wyniósł 35 proc., natomiast udział Netii w rynku wzrósł do 10,5 proc. (z 8,4 proc. w I kw. 2009 r.).

W I kwartale 2010 r. spółka miała łącznie 59 505 klientów, obsługiwanych na bazie LLU, co zapewnia jej pozycję lidera w zakresie rozwoju tych usług w Polsce.

Dodatkowo Spółka podwyższyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych na koniec 2010 r. (bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji) z 680 tys. do 700 tys. Pozostałe elementy prognozy na 2010 rok oraz prognoza średnioterminowa pozostają bez zmian.

***

Netia SA jest wiodącym alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym, świadczącym m.in. usługi głosowe oraz szerokopasmowego internetu klientom indywidualnym i biznesowym. Działa na bazie własnej infrastruktury oraz sieci TP.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy