Aktualności

Wysoka ocena zarządu ING Banku Śląskiego

Pod względem kompetencji zarząd ING Banku Śląskiego zajmuje drugą pozycję wśród spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – podał poniedziałkowy Puls Biznesu. W rankingu

Pod względem kompetencji zarząd ING Banku Śląskiego zajmuje drugą pozycję wśród spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – podał poniedziałkowy Puls Biznesu. W rankingu „Giełdowa spółka roku” ocen dokonali profesjonaliści, na co dzień zajmujący się rynkiem kapitałowym – analitycy, maklerzy i doradcy inwestycyjni.

W rankingu Pulsu Biznesu zarząd ING Banku Śląskiego został wyprzedzony jedynie przez BZ WBK. Trzecie miejsce przypadło TVN. Specjaliści oceniali jakość spółki głownie przez pryzmat kompetencji jej zarządu. W sumie, w rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku” ING Bank Śląski zajął trzecią pozycję. To najwyższa lokata ING Banku Śląskiego w dziewięcioletniej historii rankingu. Natomiast w kategorii „relacje inwestorskie” Bank pobił wszystkie inne spółki notowane na giełdzie.

Według Pulsu Biznesu badanie na najlepszą spółkę na polskiej giełdzie jest cenną wskazówką dla inwestorów. Można się z niego dowiedzieć, który zarząd ma największy wpływ na kurs, poznać firmę najlepiej dbającą o akcjonariuszy i mającą najlepsze perspektywy.

Przypomnijmy, że badanie zostało przeprowadzone wśród doradców inwestycyjnych, analityków giełdowych i maklerów z domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, departamentów kapitałowych banków oraz firm konsultingowych przez Pentor Research International. W badaniu wzięło udział 180 respondentów.

Przedmiotem oceny spółki było siedem czynników:
kompetencje zarządu,
jakość oferowanych produktów i usług,
relacje z inwestorami,
perspektywy rozwoju,
szeroko pojmowany sukces w minionym roku,
skutki zmiany zarządu,
rekomendowanie zakupu akcji spółki.

A to już wiesz?  Rekordowe 100 tysięcy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy