Polski seks po pięćdziesiątce

Warszawa, 21 sierpnia 2007r. – Znane są już pełne wyniki raportu autorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego nt. seksualności Polaków po pięćdziesiątym roku życia przeprowadzonego przez TNS OBOB.

Dla 73% badanych seks w każdym wieku może być źródłem pozytywnych i wartościowych przeżyć. Badanie wspierało Eli Lilly Polska.

Jak wynika z badań autorstwa prof. Izdebskiego mężczyźni po pięćdziesiątce mając ochotę na seks, nie zawsze mogą się nim cieszyć, gdyż borykają się z problemami zdrowotnymi (np. 29% mężczyzn przyznaje się do kłopotów z erekcją).

Polski seks po pięćdziesiątce

Problem ten pojawia się wraz z wiekiem i w szczególności dotyczy mężczyzn po 50. roku życia. Tylko część respondentów jest świadoma, że zaburzenia erekcji to choroba. Większość, bo aż 72% mężczyzn biorących udział w badaniu, uważa że jest to rzecz naturalna. Niski jest również stopień wiedzy nt. dostępnych specjalnych środków farmakologicznych (50%) oraz skuteczności inhibitorów PDE5.

Łącząc techniki badawcze, tj.: samodzielnie wypełnianą anonimową ankietę oraz wywiad kwestionariuszowy, stworzono uczestnikom dogodną atmosferę. Przez to uzyskano wiarygodne wyniki.

Jednym z najważniejszych wniosków jest fakt, że dla 73% badanych seks w każdym wieku może być źródłem pozytywnych i wartościowych przeżyć. Badani podkreślają, że seks ludzi starszych, bez lęku o zajście w ciążę jest bardziej komfortowy. Tak uważa 65% respondentów. Ponad połowa badanych stwierdza, że intymność i bliskość w późnym wieku jest najlepszym sposobem na zachowanie młodości oraz zapobiega samotności. Badania te wskazują, że seksualność w życiu osób starszych jest ważnym elementem i prowadzi do wielu pozytywnych doznań.

Jednocześnie 42% mężczyzn uważa, że zaburzenia erekcji mogą w efekcie doprowadzić do rozpadu związku. Jeszcze więcej, bo aż 60% mężczyzn jest zdania, że problemy z erekcją wpływają negatywnie na ich samoocenę. Dodając do tego fakt, że 56% kobiet uważa, że nie ma takiej granicy wiekowej, przy której spada ich zainteresowanie seksem, otrzymujemy kłopotliwy obraz rozbieżnych możliwości.

Wynika jasno, że trudności w sferze seksualnej mogą prowadzić do zaburzeń w relacjach z partnerem czy otoczeniem społecznym. – mówi prof. Zbigniew Izdebski. W pewnym jednak wieku wydają się niestety sprawą bardziej zrozumiałą, normalną i nieuniknioną – dodaje Izdebski.

Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na duże znaczenie dogodnej atmosfery przy uprawianiu seksu. Również gra wstępna stanowi istotny element. Równocześnie 60% ankietowanych chętnie wprowadza innowacje do swojego życia o ile tylko niosą one ze sobą jakieś korzyści.

hastagi na stronie:

#polski seks

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top