Komu wuerzą Czesi? – sondaż

Czesi bardziej wierzą organizacjom
międzynarodowym typu ONZ czy instytucjom Unii Europejskiej niż
instytucjom związanym z ich własnym państwem – wynika z sondażu
Eurobarometru.

Dwie trzecie ankietowanych w Republice Czeskiej ma zaufanie do
ONZ i Unii Europejskiej, podczas gdy wiarę w rodzime sądy i system
prawny swego kraju podziela tylko jedna trzecia. Do rządu w Pradze
ma zaufanie jedna czwarta, a do Izby Poselskiej parlamentu niecała
jedna piąta respondentów. Zaufanie do czeskich partii politycznych
nie przekracza 14 proc.

W skali całej Unii Europejskiej zaufanie do instytucji
ponadnarodowych nie jest tak wysokie jak w Czechach. Natomiast
narodowym organom prawa ufa około połowy ankietowanych obywateli
Unii, a rządom i parlamentom swoich krajów około jednej trzeciej
osób objętych unijnym sondażem.

Tags , , , , , , , , , ,

Related posts

Top